مشاهده مطلب

رونق چرخ صنعت کیف و کفش ایران با دستان پر توان مهاجران افغانستان

در اخبار توسط مهدی کاکایی

رونق چرخ صنعت کیف و کفش ایران با دستان پر توان مهاجران افغانستان می‌گفت که آرزو دارد در دانشگاه شهید بهشتی پزشکی بخواند. ۱۷ ساله بود. لهجه هزارگی شیرینش را هیچ‌گاه فراموش …